Reklamační řád

1. Obecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím...

Reklamační oddělení: p. Jan Mrkva; e-mail: info@sunoptik.sk; tel.č: 000 / 000 000

2. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným v záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců...

3. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky...

4. Způsob vyřízení reklamace

V případě, že zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě...

5. Spotřební materiál

Záruka se dle zákon nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku...

6. Zaruční servis

Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takové zboží přijato do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 30 dnů od přijetí zboží.

Produkt byl přidán do porovnávání.

Tento web používá soubory Cookies, prostřednictvím kterých Vám můžeme poskytovat lepší funkce.