Predstavenie našej spoločnosti...

Kontaktné údaje

Názov spoločnosti, spol. s r.o.
Názov ulice, súpisné číslo
000 00 Mesto
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: NÁZOV
Sídlo spoločnosti: Ulica, súpisné číslo, 000 00 Mesto

IČO: XXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXX
IČ DPH: SKXXXXXXXXXX

Obvodný úrad v MESTO
Obchodný register XX.XX.XXXX, vložka č: XXXXX/X oddiel sro
Číslo živnostenského registra: XXX-XXXXX

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Názov banky, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX / XXXX
IBAN: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
BIC/SWIFT: XXXXXXXX

Kontakty
Tel.: +421 90X XXX XXX
Fax: +421 90X XXX XXX
E-mail: info@vasadomena.sk
Skype: NICK

Kamenná prevádzka
Ulica, číslo
000 00 Mesto
Slovensko

Zodpovedný vedúci: MENO PRIEZVISKO

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Nedeľa: zavreté
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00

A terméket hozzáadtuk az összehasonlításhoz.